หน้าแรก - Korsang 14

หน้าแรก

บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด

บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีความรักด้านงานออกแบบรับเหมาก่อสร้าง ได้มารวมตัวกันโดยนำเอาประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ ควบคุมงาน และรับเหมาก่อสร้าง มาทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรา
ทำ
อะไร?

การดำเนินการ

บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด  ดำเนินธุรกิจออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ และป้องกันเพลิงโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เทคนิควิธีการวางแผนเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความไว้วางใจของลูกค้า

บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร
การบริหารจัดการ และวิธีการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านระยะเวลาการก่อสร้าง คุณภาพงาน และราคา ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการทำงาน

งานสถาปัตยกรรม

งานโครงสร้าง

ระบบสุขาภิบาล

ระบบไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศ

ระบบป้องกันเพลิง

ผลงานที่ผ่านมา

โครงการปัจจุบัน

รับสมัครงาน

ลูกค้าของเรา

customer-9
customer-8
customer-7
customer-6
customer-5
customer-4
customer-3
customer-2
customer-1
WordPress Lightbox