SALEE INDUSTRY - Korsang 14

SALEE INDUSTRY

SALEE INDUSTRY

SALEE INDUSTRY

  • ที่ตั้งโครงการ : ต. คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • ขอบเขตงาน : ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง, งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม งานระบบและงานบริเวณ
  • ลักษณะโครงการ :
  • พื้นที่ก่อสร้าง : 5,000 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : มี.ค. - ต.ค. 61
WordPress Lightbox