บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด มหาชน - Korsang 14

บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด มหาชน

บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด มหาชน

Salee Colour

  • ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด สมุทรปราการ
  • ขอบเขตงาน : อาคารสำนักงาน
  • ลักษณะโครงการ :

  • พื้นที่ก่อสร้าง : 2,000 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : ม.ค. 2555 - มิ.ย. 2555
WordPress Lightbox