VITA NEW OFFICE - Korsang 14

VITA NEW OFFICE

VITA NEW OFFICE

Vita New Office

  • ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด สมุทรปราการ
  • ขอบเขตงาน : ออกแบบและก่อสร้างสำนักงาน 4 ชั้น
  • ลักษณะโครงการ :

    ก่อสร้างสำนักงาน 3 ชั้น

  • พื้นที่ก่อสร้าง : 1,200 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : มิ.ย. 2560 - ส.ค. 2561
WordPress Lightbox