TPARK LUMPHUN - W1 - Korsang 14

TPARK LUMPHUN – W1

TPARK LUMPHUN - W1

TPARK LUMPHUN - W1

  • ที่ตั้งโครงการ : ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
  • ขอบเขตงาน : ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบประกอบอาคาร และงานบริเวณ
  • ลักษณะโครงการ :

    ออกแบบและก่อสร้างคลังสินค้า

  • พื้นที่ก่อสร้าง : 6,720 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : พ.ค. 2558 - ม.ค. 2559
WordPress Lightbox