เกี่ยวกับเรา - Korsang 14

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

"Your Contractor"

บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีความรักทางด้านงานออกแบบรับเหมาก่อสร้าง ได้มารวมตัวกันโดยนำเอาประสบการณ์ด้านการออกแบบ ควบคุมงาน และรับเหมาก่อสร้างมาทำงานร่วมกัน และสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด ดำเนินธุรกิจออกแบบรับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ และป้องกันเพลิง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เทคนิควิธีการทำงานที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความไว้วางใจของลูกค้า

บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และวิธีการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้าน ระยะเวลาการก่อสร้าง คุณภาพงาน และราคา ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการทำงาน

WordPress Lightbox