ICS Udon Thani Campus - Korsang 14

ICS Udon Thani Campus

0

ICS Udon Thani Campus

พฤษภาคม 31, 2019
  • ที่ตั้งโครงการ : ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรรธานี
  • ขอบเขตงาน : รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม งานระบบ และงานบริเวณ
  • พื้นที่ก่อสร้าง : 8,360 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563
WordPress Lightbox