VIV INTERCHEM - Korsang 14

VIV INTERCHEM

VIV INTERCHEM

VIV INTERCHEM

  • ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด สมุทรปราการ
  • ขอบเขตงาน : โกดังเก็บสินค้ากันระเบิด
  • ลักษณะโครงการ :

    ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้ากันระเบิด

  • พื้นที่ก่อสร้าง : 3,000 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555
WordPress Lightbox