บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) - Korsang 14

บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

SALEE COLOUR EXTENTION NEW WAREHOUSE

  • ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
  • ขอบเขตงาน : รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบประกอบอาคาร และงานบริเวณ
  • ลักษณะโครงการ :

    ก่อสร้างอาคารโกดังเก็บสินค้า

  • พื้นที่ก่อสร้าง : 2,400 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2559
WordPress Lightbox