บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด - Korsang 14

บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด

STARFLEX NEW OFFICE

  • ที่ตั้งโครงการ : ถนนงานวงศ์วาน ซอย 2, กรุงเทพมหานคร
  • ขอบเขตงาน : รับเหมาก่อสร้างโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล และงานบริเวณ
  • ลักษณะโครงการ :

    ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น

  • พื้นที่ก่อสร้าง : 3,700 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : ธ.ค. 2556 - ธ.ค. 2557
WordPress Lightbox