NICE SUITES CONDOMINIUM - Korsang 14

NICE SUITES CONDOMINIUM

NICE SUITES CONDOMINIUM

NICE SUITES CONDOMINIUM

  • ที่ตั้งโครงการ : ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
  • ขอบเขตงาน : รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบประกอบอาคารและงานบริเวณ
  • ลักษณะโครงการ :

    ก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น 169 ยูนิต

  • พื้นที่ก่อสร้าง : 12,500 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : มี.ค. 2556 - มิ.ย. 2557
WordPress Lightbox