ปี 2018 Archives - Korsang 14

ปี 2018

AMPIUSCHEM NEW WAREHOUSE

ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานบริเวณ

ก.พ. 61 - ก.ย. 61

VITA NEW OFFICE

ก่อสร้างสำนักงาน 3 ชั้น

มิ.ย. 2560 - ส.ค. 2561

TPARK BFTZ BANGPLEE 2, (SCANIA)

ออกแบบและก่อสร้างโรงงานประกอบหัวรถลาก

เม.ย. 2560 - ม.ค. 2561

WordPress Lightbox