• Client-16

  บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด

  VIV INTERCHEM

  ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้ากันระเบิด
  ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด สมุทรปราการ
  พื้นที่ก่อสร้าง : 3,000 ตารางเมตร
  ขอบเขตงาน : ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานระบบ
  ช่วงเวลาดำเนินงาน : มิ.ย. 2554 - ธ.ค. 2554

 • COLOURlogo

  บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด มหาชน

  SALEE COLOUR FACTORY

  ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างโรงงาน
  ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด สมุทรปราการ
  พื้นที่ก่อสร้าง : 11,600 ตารางเมตร
  ขอบเขตงาน : ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร
  ช่วงเวลาดำเนินงาน : ส.ค. 2554 - มี.ค. 2555