บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีความรักทางด้านงานออกแบบรับเหมาก่อสร้าง ได้มารวมตัวกันโดยนำเอาประสบการณ์ด้านการออกแบบ ควบคุมงาน และรับเหมาก่อสร้าง มาทำงานร่วมกัน และสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ด้วยความรักในงานออกแบบและงานก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2553 จึงได้ก่อตั้งบริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้างขึ้น ภายใต้ชื่อ “ บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด ” โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2555 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 2 ล้านบาท


การเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปลายปี พ.ศ. 2555 จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการประมูลงานและรับงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น


บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด ดำเนินธุรกิจออกแบบรับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ และป้องกันเพลิง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เทคนิควิธีการทำงานที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความไว้วางใจของลูกค้า


บริษัท ก่อสร้าง 14 จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และวิธีการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้าน ระยะเวลาการก่อสร้าง คุณภาพงาน และราคา ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการทำงาน


about-us